Endokrinologija


ENDOKRINOLOGIJA JE GRANA MEDICINE KOJA SE BAVI POREMEĆAJIMA ENDOKRINOG SISTEMA I NJIHOVIM SPECIFIČNIM IZLUČEVINAMA – HORMONIMA.


U endokrinološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako se pružaju usluge iz oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja:

  • šećerne bolesti,
  • poremećaja metabolizma masnoća,
  • gojaznosti,
  • bolesti štitaste žlezde,
  • i drugih endokrinoloških bolesti.

U endokrinološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako radi Dr med. Jelica Malenkovic, specijalista Interne medicine, subspecijalista endokrinologije.