POLIKLINIKA GINAKO:

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA ORDINACIJA:

ORDINACIJA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE:

ORDINACIJA INTERNE MEDICINE:

SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE HIRURGIJE I UROLOGIJE:

HIRURŠKE INTERVENCIJE: