Gastroenterologija


GASTROENTEROLOGIJA JE GRANA MEDICINE KOJA SE BAVI DIJAGNOSTIKOM I LEČENJEM BOLESTI SISTEMA ORGANA ZA VARENJE I TO KAKO BOLESTI JEDNJAKA, ŽELUCA, TANKOG I DEBELOG CREVA, TAKO I BOLESTI BILIJARNOG (ŽUČNOG) SISTEMA, PANKREASA I PERITONEUMA.

U gastroenterološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako se pružaju usluge iz oblasti dijagnostike i lečenja svih bolesti sistema organa za varenje. Ujedno se daju i preporuke u pogledu prevencije pojedinih tegoba vezanih za ove organe.

U gastroenterološkoj ordinaciji se mogu obaviti:

  • Gastroskopija sa uzimanjem materijala za dodatnu histološku analizu i
  • Kolonoskopija, takođe sa uzimanjem materijala za dodatnu histološku analizu

U gastroenterološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako radi Mr.sc.med Radovan Zec, specijalista Interne medicine, subspecijalista gastroenterologije i hepatologije.