Interna medicina


INTERNA MEDICINA JE NAUKA I VEŠTINA LEČENJA KOJA SE BAVI DIJAGNOSTIKOM, PREVENTIVOM I TERAPIJOM BOLESTI UNUTRAŠNJIH ORGANA ČOVEKA.

U Poliklinici Ginako mogu da se obave i opšti internistički preventivni (sistematski) pregledi koji podrazumevaju opšti pregled u cilju uvida u zdravstveno stanje osobe i odgovarajuće savete nakon pregleda, a u cilju prevencije odnosno sprečavanja da dodje do bolesti. Ovim pregledima se postiže i rano otkrivanje već postojećih bolesti, koje u početku mogu biti bez simptoma čime se postiže pravovremeno i adekvatno lečenje. 

Opšti internistički pregledi podrazumevaju preglede koji treba da opredele pacijentovo odgovarajuće ispitivanje i lečenje. Na ovaj način se često izbegne “lutanje” pacijenata od jednog do drugog subspecijaliste, a na osnovu samoinicijativnog zakazivanja. Pacijenti veoma često na osnovu iskustava svojih komšija, prijatelja, čitanja internet i novinskih članaka žele sami da zakažu pojedine preglede koji su najčešće za njih, u stvari, nepotrebni.

Zadatak specijaliste opše interne medicine je da svog pacijenta uputi na odgovarajuću dalju dijagnostiku, da sprovede na osnovu toga odgovarajuće lečenje, a samo u pojedinim slučajevima da ih upućuje na dodatne, subspecijalističke preglede (kardiologija, gastroeneterologija, urologija i sl.).

U Poliklinici Ginako opšte internističke preglede obavlja doktorka Danijela Šatlan-Ranković, specijalista Interne medicine.