Novosti

Novina u KARDIOLOŠKOJ ORDINACIJI Poliklinike GINAKO:

Postavljen je program i uveden je u rad novi aparat - HOLTER pritiska. Nošenje 24-časovnog holtera pritiska je važno kako bi kardiolog mogao tačno da utvrdi da li zaista postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija. Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lek, ova metoda omogućuje kardiologu da proveri da li su lek i njegova doza odgovarajuća terapija.


NOVO !!! ELLMAN SURGITRON RADIOLASE >>

ELLMAN SURGITRON RADIOLASE aparat za dijagnostiku i lečenje promena na grliću materice, kondiloma na spoljašnjim i unutrašnjim genitalijama.

Novija istraživanja efekta delovanja elektromagnetnih talasa različitih frekvencija dovela su do saznanja da kratkotrajni spektar od 4MHz ima odlične osobine za primenu u hirurgiji, dermatologiji i ginekologiji. Frekvenca aparata određuje (kontroliše) dubinu prodiranja energije talasa u samo tkivo. Upravo se iz tih razloga posle niza uporednih studija došlo se do zaključka da je u spektru kratkih elektromagnetnih talasa frekvencija od 4 MHz radiotalasa poznatih kao (Surgitron Dual Frequency) čime je dobijena hiruška preciznost, kontrolisano prodiranje i niska temperatura.

Aparat ELLMAN SURGITRON RADIOLASE radi gotovo BEZ BOLA I OŽILJAKA.

Upoređujući sa laserskom hirurgijom čista 4 MHz radiotalasna hirurgija je bolji izbor.

Kod elektrokautera se električna energija u tkivu pretvara u toplotnu, a kod lasera se energija svetlosnog zračenja takođe u tkivu pretvara u toplotnu, pa tako obe pomenute vrste dejstva, kauter mnogo više, a laser manje, uvećavaju toplotu kako izmenjenog tako i zdravog tkiva, čime u različitom stepenu uzrokuju oštećenje okolnog zdravog tkiva.

Međutim, elektromagnetna energija kod radiotalasne 4MHz hirurgije se u kontaktu sa tkivom ne pretvarae u toplotnu energiju već naprotiv, ona se absorbuje u tečnost same ćelije.

Za razliku od elektrokautera i lasera ovde nema opekotinskog oštećenja tkiva i odloženog zarastanja rane. Ožiljno tkivo je minimalno, a kozmetski rezultat je superiroran sa manje bola i bržim zarastanjem.