Novosti

Novina u KARDIOLOŠKOJ ORDINACIJI Poliklinike GINAKO:

Postavljen je program i uveden je u rad novi aparat - HOLTER pritiska. Nošenje 24-časovnog holtera pritiska je važno kako bi kardiolog mogao tačno da utvrdi da li zaista postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija. Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lek, ova metoda omogućuje kardiologu da proveri da li su lek i njegova doza odgovarajuća terapija.

NOVI SPECIJALISTI POČELI SA RADOM U POLIKLINICI GINAKO:

Doktor medicine Nataša Pujić- Stanisavljev, specijalista radiologije... USKORO OPŠIRNIJE

Doktor medicine Jelena Simović, specijalista radiologije... USKORO OPŠIRNIJE

Doktor medicine Danijela Šatlan-Ranković, specijalista interne medicine je rođena u Rumi. Osnovne i specijalitičke studije je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Kao lekar opšte prakse je radila u Službi Opšte medicine u Domu zdravlja "Ruma", gde je stekla neophodna klinička iskustva. Svoje dalje profesionalno i stručno usavršavanje nadograđuje učešćem na brojnim stručnim skupovima i Kongresima iz oblasti Interne medicine:
Kongres kardiologa Srbije sa internacionalnim učešćem
• 10. Srpski kongres o šećernoj bolesti sa internacionalnim učešćem
Savremena terapija u lečenju šećerne bolesti tip 2-2017.godina
Prolećna dijabetološka radionica- 2018.godina
Značaj pojedinih adipocitokina u proceni kardiometaboličkog rizika
Hronična granulocitna leukemija- rana dijagnostika i terapija

Doktor medicine Biljana Lalić- Ognjenović, specijalista radiologije koja obavlja sve ultrazvučne standardne i kolor dopler preglede. Osnovne i specijalističke studije je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Kao lekar opšte prakse je radila u Službi opšte medicine i hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Ruma i Irig, gde je stekla zavidno kliničko iskusustvo. Kao specijalista radiologije radi u oblastima klasične radiografije i ultrasonografije. Stručno se usavršavala u toku ali i nakon specijalizacije:
• „CT school” - Dijagnostička kompjuterizovana tomografija celog tela-napredne radiološke tehnike u urgentnim stanjima, Novi Sad
• „MR school”-Škola magnetno rezonatnog imidžinga, Novi Sad
• Prvi srpski Senološki kongres
• Simozijumi Društva digestivnih radiologa Srbije
• Edukacija Color Duplex ultrasonografija na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije

Sa ciljem da svojim pacijentima obezbedi pružanje najboljih mogućih medicinskih usluga u pogledu stručnosti i profesionalnosti, vlasnica Poliklinike, Prim. dr sc. med. Jadranka Ravić, je angažovala jednog od naših najvrsnijig specijalista iz domena radiologije i ultrazvučne dijagnostike, kolegu iz Novog Sada.

Dr sc. med. Tomislav Stantić je jedan od izuzetno cenjenih specijalista iz oblasti radiologije i ultrazvučne dijagnostike na našim prostorima. Vlasnik je i osnivač privatne specijalističke ordinacije “Dijagnostički centar Subotica”. Ovo je prva i jedina potpuno digitalizovana specijalistička ordinacija za radiologiju u Vojvodini sa svih pet radioloških modaliteta (MR, CT skener, rendgen, mamografija i ultrazvuk). Svoju doktorsku disretaciju pod nazivom „Značaj osiguranja i kontrole kvaliteta u dijagnostičkoj i skrining mamografiji” je odbranio prošle godine na medicinskom fakultetu u Beogradu i time stekao diplomu o naučnom stepenu “Doktor medicinskih nauka”.

 


NOVO !!! ELLMAN SURGITRON RADIOLASE >>

ELLMAN SURGITRON RADIOLASE aparat za dijagnostiku i lečenje promena na grliću materice, kondiloma na spoljašnjim i unutrašnjim genitalijama.

Novija istraživanja efekta delovanja elektromagnetnih talasa različitih frekvencija dovela su do saznanja da kratkotrajni spektar od 4MHz ima odlične osobine za primenu u hirurgiji, dermatologiji i ginekologiji. Frekvenca aparata određuje (kontroliše) dubinu prodiranja energije talasa u samo tkivo. Upravo se iz tih razloga posle niza uporednih studija došlo se do zaključka da je u spektru kratkih elektromagnetnih talasa frekvencija od 4 MHz radiotalasa poznatih kao (Surgitron Dual Frequency) čime je dobijena hiruška preciznost, kontrolisano prodiranje i niska temperatura.

Aparat ELLMAN SURGITRON RADIOLASE radi gotovo BEZ BOLA I OŽILJAKA.

Upoređujući sa laserskom hirurgijom čista 4 MHz radiotalasna hirurgija je bolji izbor.

Kod elektrokautera se električna energija u tkivu pretvara u toplotnu, a kod lasera se energija svetlosnog zračenja takođe u tkivu pretvara u toplotnu, pa tako obe pomenute vrste dejstva, kauter mnogo više, a laser manje, uvećavaju toplotu kako izmenjenog tako i zdravog tkiva, čime u različitom stepenu uzrokuju oštećenje okolnog zdravog tkiva.

Međutim, elektromagnetna energija kod radiotalasne 4MHz hirurgije se u kontaktu sa tkivom ne pretvarae u toplotnu energiju već naprotiv, ona se absorbuje u tečnost same ćelije.

Za razliku od elektrokautera i lasera ovde nema opekotinskog oštećenja tkiva i odloženog zarastanja rane. Ožiljno tkivo je minimalno, a kozmetski rezultat je superiroran sa manje bola i bržim zarastanjem.


SARADNJA SA ZDRAVSTVENOM USTANOVOM “MEDLAB” NOVI SAD >>

 • analiza krvne slike,
 • urina,
 • biohemijskih i mikrobioloških nalaza,
 • svih tumorskih markera,
 • svih hormona,
 • svih virusa,
 • imunološke analize,
 • bakterijske analize,
 • parazitološke analize,
 • reumatološke analize,
 • alergijske analize,
 • analize stolice,
 • krvne grupe,
 • dijagnostika tromboze,
 • dijagnostika gastroenteroloških bolesti,
 • ostale specifične analize
 • trudnički biohamijski skrining (duble test, tripl i kvadripl test)

RADNO VREME LABORATORIJE:

 • OD PONEDELJKA DO PETKA
 • OD 8,30-10 ČASOVA
 • MOGUĆNOST IZLASKA NA TEREN - KUĆNOG UZIMANJA UZORAKA

SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU TRUDNICA, GOJAZNIH I MRŠAVIH OSOBA >>

U okviru ginekološko-akušerske ordinacija Poliklinike GINAKO, od 01.02.2014. godine počinje sa radom SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU TRUDNICA, GOJAZNIH I MRŠAVIH OSOBA.

Savetovalište vodi Prim. dr sc.med. Jadranka Ravić i Viša medicinska sestra Mira Bajić, dijetetičar-nutricionista.

Zadatak ovog Savetovališta je davanje stručnih i pravilnih medicinskih saveta vezanih za higijensko-dijetetski režim, pre svega, trudnicama, a potom i ostalim pacijentima, sa ciljem uspostavljanja idealne telesne težine, koja ima izuzetno važan uticaj na zdravlje.

Zadatak nutricioniste-dijetetičara, Mire Bajić, je da sastavlja individualne jelovnike, odnosno da izrađuje dijetu prilagođenu zdravstvenom stanju i životnim navikama za svakog pacijenta ponaosob. Dijeta koja se sastavlja može da ima za cilj dobijanje na telesnoj težini, redukciju telesne težine (mršavljenje) ili pak održavanje telesne težine, uz stvaranje zdravih navika u ishrani svakog pojedinca.


GOJAZNOST
Mira Bajić, viši dijetetičar-nutricionosta >>

Gojaznost je hronična bolest, koju karakteriše nagomilavanje masnih naslaga. Javlja se u svim životnim dobima i predstavlja vodeći zdravstveni problem modernog doba, može se reći da je poprimila epidemijske razmere. Ovo oboljenje nastaje kada dugoročnim konzumiranjem hrane unosimo više kalorija nego što je našem organizmu potrebno. Taj višak kalorija se pretvara u masne naslage, koje nam služe kao rezerve energije. Višak masnih naslaga može da naruši zdravlje i dovede do brojnih komplikacija.

KOMPLIKACIJE GOJAZNOSTI:

 1. Hipertenzija- 30% osoba koje imaju telesnu težinu preko 15 kg od idealne težine imaju povišen arterijski krvni pritisak
 2. Kardiovaskularna i cerebrovaskularna oboljenja
 3. Hiperholesterolemija
 4. Diabetes
 5. Komplikacije u trudnoći: poteškoće sa začećem, pojavu gestatijskog dijabetesa, anemije, proširenja vena na nogama, eklampsija-graviditetna toksikoza koja može da ugrozi i plod i buduću majku
 6. Poremećaji ovulacije kod žena
 7. Poremećaji menstrualniog ciklusa
 8. Karcinomi
 9. Gastritis
 10. Oboljenja žučne kese
 11. Psihički poremećaji

Da bismo se oslobodili viška masnog tkiva, treba da unosimo manje kalorija nego što potrošimo u toku svakodnevnih aktivnosti. To se postiže posebnim dijetetskim režimom i uvođenjem fizičke aktivnosti. Jedino tako organizam može pokrenuti razgradnju masnih rezervi.

Smanjenjem telesne težine za 10% gojazne osobe:

 1. Smanjuju krvni pritisak za 10mmHg
 2. Smanjuju rizik za nastanak dijabetesa preko 50%
 3. Smanjuju ukupni holesterol za 1%
 4. Smanjuju LDL (loš) holesterol i do 15%
 5. Smanjuju trigliceride i do 30%


Rak je IZLEČIV ali samo ako se otkrije na vreme!!!

Postoje pregledi koji omogućavaju rano otkrivanje raka...>>

ISKORISTIMO MOGUĆNOST OBAVLJANJA ODREĐENIH PREGLEDA U CILJU PREVENCIJE OVE OPAKE BOLESTI !!!


 • U Poliklinici GINAKO se, od 01.januara 2014. godine, mogu obaviti alergološki testovi na standardne inhalatorne alergene - grinje, prašina, polen i slično