O nama

Vlasnik i osnivač Poliklinike „GINAKO“ je Prim. dr sc. med Jadranka Ravić, specijalista ginekologije i akušerstva:

  • dugogodišnje iskustvo i znanje iz oblasti dijagnostike i lečenja promena na grliću materice, sa završenom i položenom kliničkom obukom iz citologije i kolposkopije na GAK „Narodni front“, Beograd; na osnovu ovog iskustva i znanja dr Jadranka Ravić je stekla zvanje Primarijusa, a potom i diplomu o naučnom stepenu DOKTORA MEDICINKIH NAUKA
  • dugogodišnje iskustvo i znanje iz oblasti kliničkog i ultrazvučnog nadzora toka trudnoće sa dobijenim sertifikatima o odslušanim i položenim obaveznim semestrima Škole ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini; ova Škola je organizovana od strane Srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; ispitna komisija: Prof dr Aleksandar Ljubić, Prof dr Nebojša Radunović, Prof dr Željko Miković, Prof dr Darko Plećaš

Poliklinika „GINAKO“ svoje postojanje datira još od davne 2000.godine. Te godine, 3.maja, je sa radom počela ginekološko-akušerska ordinacija „GINAKO“ u vlasništvu doktorke Jadranke Ravić, a osnivač je bio, poznati i priznati, novosadski ginekolog Primarijus, doktor Vladimir Viškovic.

Osnivačka prava u ginekološko-akušerskoj ordinaciji, od 1.januara 2002.godine, preuzima doktorka Jadranka Ravić, a ubrzo potom ordinacija dobija i saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije za obavljanje prekida trudnoće.

Naredne godine su bile godine razvoja i stručnog usavršavanja svih zaposlenih. Zbog toga je došlo do značajnog uznapredovanja i kvaliteta i raznovrsnosti pruženih usluga. Osluškujući zahteve i potrebe pacijenata, a nakon prostornog proširenja, kadrovskog ojačanja, tehničkog opremanja kao i dodatnog stručnog usavršavanja, doktorka Jadranka Ravić podnosi zahtev Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i 16. maja 2006. dobija saglasnot te ginekološko-akušerska ordinacija, prerasta i počinje sa radom kao Poliklinika „GINAKO“. Ovim rešenjem Poliklinika „GINAKO“ je registrovana kao:

  • - Ginekološko-akušerska ordinacija sa prekidima trudnoće
  • - Ordinacija Interne medicine (kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, imunologija, nefrologija)
  • - Ordinacija Radiologije - ultrazvučne dijagnostike.

Prvobitna, ginekološka, ordinacija je bila smeštena u prostorijama na oko 35 m2. Danas, nakon značajnog proširenja prostornih, tehničkih i personalnih kapaciteta, Poliklinika „GINAKO“ radi na oko 100m2. Ima 5 stalno zaposlenih medicinskih radnika i 5 radnika u dopunskom radu.

U nameri da svojim pacijentima olakša i omogući dodatne, za njih neohodne, analize 2003.godine ordinacija sklapa Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku „MEDLAB“ iz Novog Sada, čiji je vlasnik i osnivač dr sc. med. Milan Ubavić. Iste godine je sklopljen i Ugovor sa Domom Zdravlja „Ruma“ sa ciljem da se obezbedi prevoz sanitetskim vozilom za potrebe pacijenata Poliklinike „GINAKO“.

Imajući na umu da je stručnost, pre svega, a potom zakonitost i profesionalnost u radu garant zadovoljstva kako pacijenata tako i osoblja, vlasnik i osnivač Poliklinike „GINAKO“, doktorka Jadranka Ravić je preduzela niz mera u tom smislu. Tako je:

  • - Poliklinika „GINAKO“ 2009.godine donela Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini kao i Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu.
  • - Dr sc med Jadranka Ravić je 2010. godine sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, filijalom za sremski okrug sklopila Ugovor o korišćenju jedinstvenog identifikacionog broja lekara (ID broj), čime su se stekli uslovi da se u ginekološkoj ordinaciji propisuju lekovi na obrascu lekarskog recepta, odnosno da se propisuju lekovi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
  • - Tokom 2013. godine sklopljeni su i drugi, zakonom propisani, Ugovori sa Zavodom za javno zdravlje i Opštom bolnicom u Sremskoj Mitrovici

Posebna pažnja se, u svim specijalističkim ordinacijama (ginekologija, kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, UZ dijagnostika), poklanja i stručnom usavršavanju kako lekara tako i medicinskih sestara.

Lekari i medicinske sestre Poliklinike „GINAKO“ imaju profesionalnu, korektnu i kolegijalnu saradnju sa velikom većinom kako kolega iz drugih privatnih ordinacija tako i sa kolegama iz državnih zdravstvenih ustanova, a sve sa ciljem da se pacijentima Poliklinike „GINAKO“ omogući kompletna, sigurna i zdravstvena usluga na najvišem profesionalnom nivou.


TAJNOST PODATAKA I PRUŽENIH USLUGA SE STROGO I BEZUSLOVNO POŠTUJE

Jedan od glavnih principa u radu Poliklinike „GINAKO“ je strogo pridržavanje primene samo potrebnih pregleda i procedura, u zavisnosti od tegoba i potreba pacijenata. Svi lekari Poliklinike „GINAKO“ su članovi Lekarske Komore Srbije, a sve medicinske sestre su članovi Komore zdravstvenih radnika Srbije i svi poseduju validne licence za rad.

Vlasnik i osnivač Poliklinike „GINAKO“ je Prim. dr sc. med. Jadranka Ravić, specijalista ginekologije i akušerstva. Naziv «Primarijus», joj je dodeljen od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2004.godine. Magistrirala je, a potom i doktorirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, (1990. i 2006.godine).