REUMATOLOGIJA JE OBLAST INTERNE MEDICINE KOJA SE BAVI DIJAGNOSTIKOM, PRAĆENJEM I TERAPIJOM BOLESTI KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA, UKLJUČUJUĆI SISTEMSKE BOLESTI I OSTEOPOROZU

Reumatološka ordinacija Poliklinike Ginako pruža usluge iz oblasti:

Nakon svakog specijalističkog pregleda, subspecijalista reumatologije izdaje specijalističe nalaze i daje svoje stručno mišljenje kao i preporuku za dalju dojagnostiku i lečenje.

U reumatološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako radi Dr med. Jasminka Srnka, specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije.