Ultrazvučni pregledi


U ordinaciji Ultrazvučne dijagnostike koja radi u sastavu Poliklinike Ginako moguće je obaviti gotovo sve vrste ultrazvučnih pregleda:

 • abdomena – trbuha,
 • mokraćne bešike i prostate sa merenjem rezidualnog urina,
 • štitaste žlezde
 • mekih tkiva vrata,
 • kukova,
 • glave i oka,
 • pljuvačnih žlezda,
 • Ahilove pete i poplitealne jame,
 • mišića,
 • dojki i aksila,
 • testisa i prostate,
 • prepona,
 • svih limfnih žlezda (vrat,aksila,prepone,retroperitonealne..)

U ordinaciji Ultrazvučne dijagnostike rade četiri lekara, specijaliste radiologije

 • Dr med. Biljana Lalić-Ognjenović
 • Dr med. Nataša Pujić-Stanisavljev
 • Dr med. Jelena Simović
 • Docent dr sc.med Tomislav Stantić