Kao što smo već, u odeljku „GINEKOLOGIJA“, rekli da ukoliko su rezultati Papa testa i/ili kolposkopskog pregleda ukazali na prisustvo sumnjive promene, osnovno je da se uzme biopsija sa grlića materice (mali isečak tkiva pri čemu je važno da se istakne da intervencija nije bolna), na osnovu koje će lekar patolog dati konačnu dijagnozu o vrsti promene na grliću materice. Ova intervencija se u ginekološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako više ne radi na klasičan način (koji je znatno bolniji), već se radi sa novim ELLMAN SURGITRON RADIOLASE aparatom.

Nakon toga, uz dogovor sa pacijentkinjom, se donosi odluka o daljem postupku odnosno lečenju.

U ginekološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako, lečenje promene se vrši savremenim ELLMAN SURGITRON RADIOLASE aparatom.

Aparat ELLMAN SURGITRON RADIOLASE radi gotovo BEZ BOLA I OŽILJAKA i kako smo već istakli služi i za dijagnostiku i za lečenje promena na grliću materice kao i kondiloma (polnih bradavica) na spoljašnjim i unutrašnjim genitalijama.

Još jednom je važno da ponovimo sledeće:

PAPA TEST, KOLPOSKOPSKI PREGLED I BIOPSIJA SU TRI METODE KOJE NAM OMOGUĆAVAJU DA SKORO STOPOSTOTNO POSTAVIMO PRAVU DIJAGNOZU PROMENE NA GRLIĆU MATERICE !!!

SAMO NA OSNOVU ISPRAVNO POSTAVLJENE DIJAGNOZE MOŽE DA SE SPROVODI DALJE, ODGOVARAJUĆE LEČENJE!!!