PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA

NOVO!!! Prof. dr med. JASNA MIHAILOVIĆ, specijalista Nuklearne medicine, supspecijalista Onkologije

26.04.2023.
Jasna-Mihailovic.jpg

Prof. dr med. JASNA MIHAILOVIĆ je novi člana našeg stručnog tima, koja će se baviti dijagnostikom i  lečenjem bolesti štitaste žlezde. Osim toga, u svim indikovanim slučajevima, će se vršiti i punkcija „čvorića” štitaste žlezde u cilju dijagnostikovanja eventualno prisutnih malignih ćelija.

Osnovna oblast istraživanja i rada dr Jasne Mihailović pripada nuklearnoj tireologiji, odnosno detekciji, lečenju i praćenju diferenciranih karcinoma štitaste žlezde. Najviše se bavi primenom radioaktivnog joda u lečenju ovih bolesnika, u ispitivanju pojave recidiva i udaljenih metastaza. Više radova posvećeno je i analizi verovatnoće preživljavanja u ovih bolesnika kao i u ispitivanju prognostičkih faktora vezanih za pojavu recidiva bolesti.

Magistarsku tezu pod naslovom: “Dinamska scintigrafija štitaste žlezde u bolesnika sa nodusnim strumama”, a potom i doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uloga magnetno-rezonanatnog snimanja u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici hladnih nodusa štitaste žlezde” odbranila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

U zvanje redovnog profesora na katedri za radiologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je izabrana 2017. godine

Radi na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici u Zavodu za nuklearnu medicinu, na mestu Upravnika Zavoda za nuklearnu medicinu.

NEW-logo-Ginako-5

Već 23 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2023. Sva prava zadržana