PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Ultrazvučna dijagnostika

Jelena Simović

Jelena Simovic


CURRICULUM VITAE

RADNO  ISKUSTVO 02/2005 – 06/2008 
OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA
Sremska  Mitrovca, Srbija
Odeljenski lekar- zaposlena na neodređeno u Službi za radiološku dijagnostiku

 02/2014 – i danas OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA 
Sremska Mitrovca, Srbija Specijalista radiologije- rad na svim dijagnostičkim modalitetima sem MRI.
2017. god uključenja u Nacionalni program skrining mamografija ( u okviru matične ustanove kao prvi i drugi čitač)

OBRAZOVANJE 
09/1997 – 01/2005
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu Doktor medicine
09/2008 – 02/2014
Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu Smer: RADIOLOGIJA Specijalista radiologije

KURSEVI 
04/2010 Škola CT, MR i PET CT dijagnostike u digestivnim bolestima, Medicinski fakultet
Beograd, prof.dr Đ. Šaranović
09/2010 Dijagnostička kompjuterizovana tomografija celog tela- osma CT škola Medicinski
fakultet Novi Sad
04/2013 Color Doppler ultrasonografija- drugi kurs Medicinski fakultet Novi Sad
02/2017 Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach- the Laszlo Tabar
Breast seminar, Skopje Macedonia
10/2017 Hands-On Screening Course Multimodality Diagnosis of Breast Diseases with
Emphasis on Breast MRI, Laszlo Tabar course, Sigtuna Sweden
11/2017 Dijagnostička kompjuterizovana tomografija celog tela-petnaesta CT škola Medicinski fakultet Novi Sad
11/2017 Napredne radiooške tehnike u urgentnim stanjima, peti kurs Medicinski fakultet Novi Sad
09/2018
Član Organizacionog odbora kursa Prof.dr Laszlo Tabara- Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using th Multimodality Approach koji je održan u Beogradu Tokom sva tri dana kursa angažovana kao simultani prevodilac predavanja sa engleskog na srpski jezik

RAD NA RAČUNARU 
Windows
MS Office
Internet
E-mail

STRANI JEZIK 
Engleski jezik – osnovni nivo

LIČNE OSOBINE 
Odlične veštine u komunikaciji
Pouzdan timski igrač

OSTALO 
Vozačka dozvola B kategorije

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana