PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Interna medicina

Jelica Malenković

Jelica Malenkovic


CURRICULUM VITAE

Ime i prezime: JELICA MALENKOVIĆ

Zvanje: internista-endokrinolog

Naziv institucije u kojoj radi: Opšta bolnica Sremska Mitrovica,od 1996.godine
U Poliklinici “GINAKO” u dopunskom radu od 2011.godine

Uža naučna oblast: interna medicina,endokrinologija

Uža specijalizacija 2005. godine Medicinski fakultet Novi Sad Endokrinologija

Specijalizacija 2000. godine Medicinski fakultet Novi Sad Interna medicina

Fakultet 1985. godine Medicinski fakultet Novi Sad

Reference

  1. prof. dr Nebojša Lalić
  2. prof. dr Ljiljana Đilas
  3. prof.dr Branka Kovačev Zavišić
  4. prof.dr Edita Stokić
  5. prof.dr Pavle Pantelinac
  • učestvovala na kongresima EASD 2008., 2009., 2010., 2011.i 2012.godine
  • učestvovala na kongresima ECE 2010.,2011. i 2012.godine
  • učestvovala od 2008.godine na svim domaćim kongresima vezano za endokrinologiju i dijabetologiju, na kojima sam imala 3 poster prezentacije kao autor i koautor
  • Član Društva lekara Vojvodine SLD-sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećaje.
  • učestvovala od 2008.godine na svim domaćim kongresima vezano za endokrinologiju i dijabetologiju, na kojima je imala 3 poster prezentacije kao autor i koautor

NEW-logo-Ginako-5

Već 22 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2021. Sva prava zadržana