Ponedeljak - Petak 08:30-14:00 i 17:00-19:00022 472 383TC Atrijum, Glavna 176, 22400, Ruma


ENDOKRINOLOGIJA

endokrinologija


ENDOKRINOLOGIJA JE GRANA MEDICINE KOJA SE BAVI POREMEĆAJIMA ENDOKRINOG SISTEMA I NJIHOVIM SPECIFIČNIM IZLUČEVINAMA – HORMONIMA.

U endokrinološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako se pružaju usluge iz oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja:

 • šećerne bolesti,
 • poremećaja metabolizma masnoća,
 • gojaznosti,
 • bolesti štitaste žlezde,
 • i drugih endokrinoloških bolesti.

U endokrinološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako se pružaju sledeće usluge:

 • uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka
 • fizikalni pregled, merenje krvnog pritiska
 • supspecijalistički endokrinološki pregled uz određivanje telesne težine, telesne visine i izračunavanje BMI
 • očitavanje i tumačenje osnovnih laboratorijskih analiza
 • određivanje i prepisivanje adekvatne terapije
 • zakazivanje (eventualno) kontrolnog pregleda u razumnoj dinamici

Nakon svakog kardiološkog pregleda supspecijalista kardiologije izdaje specijalističe nalaze i daje svoje stručno mišljenje kao i preporuku za lečenje.

U endokrinološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako radi dr med. Jelica Malenkovic, specijalista Interne medicine, supspecijalista endokrinologije.

NEW-logo-Ginako-5

Već 19 godina je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Copyright by Poliklinika Ginako 2019. All rights reserved. Made by CNT