PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Opšta medicina

Boris Branković

Dr Boris Branković (2)


PROFESIONALNA BIOGRAFIJA

Dr med. BORIS BRANKOVIĆ.

Boris Branković je naš rumljanin,  rođen 1982 godine.  Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu. Kao lekar opšte medicine je  radio u Zdravstvenoj stanici Putinci, u  ambulantama Žarkovci, Donji Petrovci i Nikinci. Od 2011. godine je  zaposlen u službi Opšte medicine Doma zdravlja Ruma.  Redovno pohađa seminare Kontinuirane medicinske edukacije u cilju poboljšanja i unapređenja znanja i pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata. Doktor je u Kutku za dijabetičare u okviru Preventivnog centra Doma Zdravlja. Tokom  2015. godine je zabeležio ukupno 12.737 pregleda. Ovde valja napomenuti da je godišnja propisana norma za izabrane lekare je 7.250 pregleda.

Od maja meseca 2020. je član stručnoog tima Poliklinike Ginako.

U cilju poboljšanja i unapređenja znanja i pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata, redovno obnavlja i dopunjuje svoje stručno znanje kroz Kontinuiranu medicinsku edukaciju. Učešćem na mnogobrojnim stručnim skupovima je obezbedio daleko veći broj bodova svoje edukacije nego što to zahteva Zakon.  Navodimo samo neke od najznačajnijih tokom prethodnih godina:

2013-2018.godina

 • Dijabetes u ordinaciji lekara opšte medicine, Beograd
 • Lekarska odgovornost-etički, krivični i građansko pravni aspekti,  Ruma
 • Dijagnostika i lečenje anemije, Beograd
 • Aktuelnosti u gerijatriji, Novi Sad
 • VIII i X Srpski kongres o šećernoj bolesti,   Beograd
 • XVIII Kongres lekara Srbije, VII, VIII i IX Kongres lekara opšte medicine sa međunarodnim učešćem, Beograd
 • Gojaznost kao faktor rizika, Novi Sad
 • Dani Borbe protiv Osteoporoze , Novi Sad
 • 5th Conference of AGPFMSEE, Crna Gora, Budva
 • Terapijski pristup okluzivnoj bolesti perifernih arterija, Novi Sad
 • Akutna i hronična stanja oboljenja vena, Beograd
 • HISPA-Individualni pristup u Kardiovaskularnoj prevenciji i terapiji -Međunarodni kongres
 • Kako na najbolji mogući način smanjiti kardiovaskularni rizik kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom,
 • VI Kongres Endokrinologa Srbije, Beograd
 • Zbrinjavanje pacijenata u ordinaciji lekara opšte medicine u cilju prevencije i lečenja tipa 2 dijabetesa, Beograd
 1. godina
 • Forum Opšte medicine, Beograd
 • Kontrola hrane i energetska ravnoteža, Ruma
 • Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u ordinaciji lekara opšte medicine, Beograd
 • Uloga izabranog lekara u prevenciji, dijagnostici i lečenju dijabetesnog stopala, Beograd

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana