Ponedeljak - Petak 08:30-14:00 i 17:00-19:00022 472 383TC Atrijum, Glavna 176, 22400, Ruma


GASTROENTEROLOGIJA

Gastroenterologija


GASTROENTEROLOGIJA JE GRANA MEDICINE KOJA SE BAVI DIJAGNOSTIKOM I LEČENJEM BOLESTI SISTEMA ORGANA ZA VARENJE I TO KAKO BOLESTI JEDNJAKA, ŽELUCA, TANKOG I DEBELOG CREVA, TAKO I BOLESTI BILIJARNOG (ŽUČNOG) SISTEMA, PANKREASA I PERITONEUMA.

U gastroenterološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako se pružaju usluge iz oblasti dijagnostike i lečenja svih bolesti sistema organa za varenje. Ujedno se daju i preporuke u pogledu prevencije pojedinih tegoba vezanih za ove organe.

U gastroenterološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako se pružaju sledeće usluge:

  • uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka
  • fizikalni pregled, merenje krvnog pritiska
  • supspecijalistički gastroenterološki pregled
  • očitavanje i tumačenje osnovnih i specifičnih laboratorijskih analiza
  • određivanje i prepisivanje adekvatne terapije
  • zakazivanje (eventualno) kontrolnog pregleda u razumnoj dinamici

U zavisnosti od tegoba pacijenta i postavljene radne dijagnoze, po potrebi, mogu da se obave i sledeće supspecijalističke intervencije:

  • Gastroskopija sa uzimanjem materijala za dodatnu histološku analizu
  • Kolonoskopija  sa uzimanjem materijala za dodatnu histološku analizu
  • Rektoskopija sa uzimanjem materijala za dodatnu histološku analizu

U gastroenterološkoj ordinaciji Poliklinike Ginako radi prim. mr.sc.med Radovan Zec, specijalista Interne medicine, supspecijalista gastroenterologije i hepatologije.

NEW-logo-Ginako-5

Već 19 godina je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Copyright by Poliklinika Ginako 2019. All rights reserved. Made by CNT