PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Interna medicina

Radovan Zec

Radovan Zec


CURRICULUM VITAE

Internista-gastroenterolog i hepatolog

Rođen je 18.05.1969.godine u Sremskoj Mitrovici gde je i odrastao i završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Vojni rok je odslužio u JNA godine 1988/89 u garnizonskoj ambulanti u Kninu.

Sledeće godine ( 1989) započinje studije medicine na medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Još u studentskim danima je bio aktivan u Sekciji za naučno-istraživački rad, pisao je studentske radove koje je prezentirao na studentskim kongresima.

Diplomirao je novembra 1995. godine i stekao zvanje doktora medicine. Nakon diplomiranja obavlja lekarski staž u Opštoj bolnicu u Sremskoj Mitrovici.

Specijalizaciju iz Interne medicine započinje 1998. a završava 2002. godine na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Decembra 2005.godine, završio je užu specijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije na medicinskom fakultetu u Beogradu. Rad uže specijalizacije, pod nazivom ” Uticaj eradikacije H.pylori infekcije na gastroezofagelanu refluksnu bolest” odbranio je 16.aprila 2006. god. i stekao zvanje interniste-gastroenterologa i hepatologa.

Maja meseca 2009.godine je završio master studije Interne medicine na medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje mastera Interne medicine.

EDUKACIJA IZ GASTROENTEROLOGIJE:

 • – 05.-30.septembar 2016.god. studijski boravak u Beču u bolnici Wilhelminenspital gde se obučavao iz oblasti endoskopije i kliničke gastroenterologije. Mentor mu je bio Prof. dr. Michael Gschwantler.
 • – oktobar 2015.god, Treći kongres gastroenterologa Srbije, Beograd
 • – februar 2015.god. ECCO, kongres evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni colitis, Barcelona, Španija
 • – septembar 2014. god. Work shop terapeutske endoskopije, Ambassador program, VMA, Beograd
 • – oktobra 2012 godine učestvovao na evropskom kongresu gastroenterologa u Amsterdamu, Holandija
 • – juna 2012 godine, učestvovao na seminaru u organizaciji američko-austrijske fondacije u Salcburgu, Austrija. Predavači bili eminentni profesori sa Columbia univerziteta u Americi.
 • – juna 2011. godine, studijski boravak u bolnici Landsklinikum u St.Poeltenu, Austrija, gde se obučavao u endoskopijama i dijagnostičkim procedurama u gastroenterologiji.
 • – 24.novembar-25.decembar 2011 godine, studijsko usavršavanje u bolnici Hospitaliere Diaconesse Croix St.Simon, Paris, Francuska.Obučavao se u oblasti proktologije i funkcionalne dijagnostike digestivnoog trakta. Mentor mu je bio Dr Patrick Atienza.
 • – Oktobra 2011. godine, učestvovao na kongresu gastroenterologa u Štokholmu, Švedska.
 • – novembra 2010. godine, učestvovao na kongresu gastroenterologa u Barseloni, Španija.
 • – oktobra 2009.godine, učestvovao na evropskom kongresu gastroenterologa u Londonu.
 • – Učestovao je i uzeo učešće na brojnim kongresima i stručnim sastancima gastroenterologa u Srbiji i regionu.

Autorski radovi :

 1. Zec Radovan, M.Uglješić, N.Zec-Petković, G.Mitić, D.Penjašković. Uticaj eradikacije Helicobacter pylori infekcije na refluksnu bolest jednjaka. VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore; Jun, 20-24. 2006; Igalo: Društvo za internu medicinu Srbije i Crne Gore,zbornik radova p 54.
 2. Zec Radovan,Nada Zec-Petkovic, Is there a link between extraesophageal manifestations og GERD and endoscopic findings. 18th international postgraduated course of international association of surgeons, gastroenterologis and oncologist. Istanbul, Turkiye2008. Abstract book, p.A199.
 3. Zec Radovan, N.Zec-Petković, G.Mitić, V.Novaković, M.Uglješić, D.Penjašković. Uncommon cause of chronic GI bleeding. IX Macedonian gastroenterology and hepatology congress with international participation, May 31-June 03. 2012.Ohrid, BJR Macedonia, Abstract book,p. 02p16.
 4. Zec Radovan, N.Zec-Petković,D.Penjašković, Gastroenterološke bolesti kao socijalno-medicinski problem na teritoriji sremskog okruga u periodu 2007-2012.godine. Časopis Zdravstvena zaštita, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, Beograd,april 2013, br.2. p.56
 5. Zec Radovan, M.Uglješić, I.Jovanović, G.Nikolić, D.Penjašković. Opstruktivna defekacija. Prikaz slučaja.XIII kongres udruženja internista Srbije, Jun 6-13, 2013. Zlatibor, Srbija.Udruženje internista Srbije, Zbornik sažetaka, p.81.
 6. Zec Radovan, M.Uglješić, I.Jovanović, G.Nikolić, D.Penjašković, N.Pevac. Atipični bol u grudima. Prikaz slučaja. XIV Kongres udruženja internista Srbije, Jun 5-8,2014. God. Zlatibor, Srbija. Udruženje internista Srbije, Zbornik sažetaka, p90.
 7. Zec Radovan, M.Uglješić, I.Jovanović, G.Nikolić. Poremećaji defekacije u kliničkoj praksi. III Kongres gastroenterologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Oktobar 8-10. 2015.god, Beograd. Udruženje gastroenterologa Srbije, Zbornik sažetaka.
 8. Zec Radovan, Nada Zec Petković, Organizovani skrining kolorektalnog carcinoma u Sremu – naša prva iskustva. Časopis zdravstvena zaštita, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, Beograd, jun 2016.god. br.2. p 43.
 9. Zec Radovan, Gastroezofagealna refluksna bolest jednjaka (GERB)-više lica jedne bolesti, časopis Timočki medicinski glasnik, Zaječar, 2016.god.

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana