PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


ULTRAZVUČNI KOLOR DOPLER PREGLEDIKolor dopler ehosonografija je jedna od metoda pregleda krvnih sudova kojom se magistralni krvni sud, bilo da je to arterija, duboka ili površna vena, analizira morfološki i funkcionalno.

Većina oboljenja savremenog  čoveka u svojoj osnovi ima bolest  krvnih sudova. Pravovremenom primenom kolor  dopler  pregleda se   utvrđuje   i   procenjuje  rizik od nastanka   oštećenja tkiva zbog  lošeg  protoka krvi kroz krvne sudove.

Kolor dopler ehosonografija   je veoma  precizna  i za pacijenta  potpuno neškodljiva metoda pregelda kojom se:

 • uočavaju i sagledavaju zidovi  krvnih sudova,
 • analizira se njihov lumen odnosno njihova unutrašnjost i
 • vrši  se procena  kvaliteta  protoka  krvi kroz krvne sudove.

Ovom metodom se  mogu  ustanoviti:

 • bolesti  arterija – ateroskleroza uz  analizu naslaga na  unutrašnjosti samog krvnog suda,
 • bolesti  dubokih vena-najčešće  tromboza,
 • bolesti površnih vena-najčešće  proširenja.

U POLIKLINICI GINAKO MOGU DA SE OBAVE SLEDEĆI KOLOR DOPLER PREGLEDI:

 • kompletna kolor dopler  dijagnostika   krvnih sudova vrata, sa procenom kvaliteta karotidnih   stabala i vertebralnih arterija i procenom stanja  zidova  i protoka  kroz ove krvne sudove; uz izveštaj se daje i procena o potrebi primene eventualne  hirurške intervencije,
 • kompletna kolor dopler  dijagnostika   krvnih sudova ruku – ovaj pregled često daje razrešenje za tegobe u rukama poput bolova, trnjenja, slabosti, otoka i slično,
 • kompletna kolor dopler  dijagnostika   krvnih sudova nogu, pre svega arterija- pri čemu se procenjuje njihovo stanje, obim njihovog  oštećenja  i potreba  za   eventualnim hirurškim zahvatom,
 • kompletna kolor dopler  dijagnostika   dubokih vena na nogama – utvrđuje se postojanje tromboze ili pak rizik od  nastanka tromboze,
 • kompletna kolor dopler  dijagnostika  površnih vena- najčešće usled proširenja i upalnih procesa,
 • kompletna kolor dopler  dijagnostika  krvnih sudova trbuha  –  najčešće se prati stanje najveće arterije u telu (aorta), potom stanje njenih    bočnih  i  završnih grana; kod osoba kod kojih lečenje povišenog  krvnog pritiska ne daje dobre rezultate se vrše i dodatni kolor dopler pregledi krvnih sudova bubrega

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana