PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


INTERNA MEDICINAINTERNA MEDICINA JE NAUKA I VEŠTINA LEČENJA KOJA SE BAVI DIJAGNOSTIKOM, PREVENTIVOM I TERAPIJOM BOLESTI UNUTRAŠNJIH ORGANA ČOVEKA.

U Poliklinici Ginako mogu da se obave i opšti internistički preventivni (sistematski) pregledi koji podrazumevaju opšti pregled u cilju uvida u zdravstveno stanje osobe i odgovarajuće savete nakon pregleda, a u cilju prevencije odnosno sprečavanja da dodje do bolesti. Ovim pregledima se postiže i rano otkrivanje već postojećih bolesti, koje u početku mogu biti bez simptoma čime se postiže pravovremeno i adekvatno lečenje.

Opšti internistički pregledi podrazumevaju preglede koji treba da opredele pacijentovo odgovarajuće ispitivanje i lečenje. Na ovaj način se često izbegne “lutanje” pacijenata od jednog do drugog subspecijaliste, a na osnovu samoinicijativnog zakazivanja. Pacijenti veoma često na osnovu iskustava svojih komšija, prijatelja, čitanja internet i novinskih članaka žele sami da zakažu pojedine preglede koji su najčešće za njih, u stvari, nepotrebni.

Zadatak specijaliste opše interne medicine je da svog pacijenta uputi na odgovarajuću dalju dijagnostiku, da sprovede na osnovu toga odgovarajuće lečenje, a samo u pojedinim slučajevima da ih upućuje na dodatne, subspecijalističke preglede (kardiologija, gastroeneterologija, urologija i sl.).

U Poliklinici Ginako opšte internističke preglede obavlja doktorka Danijela Šatlan-Ranković, specijalista interne medicine. Ovaj pregled podrazumeva da se uradi sledeće:

 • uzimanje anamnestičkih podataka pacijenta
 • obavljanje fizikalnog pregleda
 • merenja krvnog pritiska
 • snimanje i očitavanje EKG-a
 • očitavanje i tumačenje osnovnih laboratorijskih analiza
 • utvrđivanje prisustva/odsustva bolesti i postavljanje dijagnoze
 • prepisivanje odgovarajuće terapije
 • davanje pismenog izveštaja o sprovedenim postupcima
 • po potrebi slanje pacijenta na dalju dijagnostiku ili kod supspecijaliste
 • kontrolni pregledi u razumnoj dinamici u zavisnosti od vrste bolesti
 • davanje mišljenja o mogućnosti operatvivnog lečenja odnosno utvrđivanje da pacijent nema kontraindikacije za operativno lečenje

NEW-logo-Ginako-5

Već 23 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2023. Sva prava zadržana