PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Ginekološko-akušerska ordinacija

Boris DivićCURRICULUM VITAE

Dr med. Boris Divić je specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je na ginekološko-akušerskom odeljenju Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, a u Poliklinici Ginako radi po osnovu ugovora o dopunskom radu. Dugi niz godina je obavljao dužnost šefa Odseka patologije trudnoće Službe za ginekologiju i akušerstvo O.B. u Sremskoj Mitrovici, gde je vršio nadzor nad visoko-rizičnim trudnoćama. Bogato kliničko iskustvo i  stalna usavršavanja na kojima stiče savremena znanja su stručne odlike dr Divića.

Završni ispit Jugoslovenske škole za patologiju cerviksa, vagine i vulve je položio u Beogradu 2000.godine i time stekao dozvolu  za samostalno obavljanje kolposkopskih pregleda.

Pohađao je više kurseva iz oblasti primene ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu od kojih je posebno značajna međunarodna škola ultrazvuka Ian Donald.

Svoja iskustva iz kliničke prakse je prezentovao na mnogim kongresima:

  • 20. evropski kongres perinatologa, Prag, 2006.
  • Svetski kongres perinatalne medicine, Firenca, 2007.
  • 21.evropski kongres perinatalne medicine, Istambul, 2009.
  • Kongres Udruženja za perinatalnu medicinu jugoistočne Evrope, Solun, 2013. gde je usmenom prezentacijom predstavio rad perinatološke službe Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Aktivno je  učestvovao i na mnogobrojnim stručnim sastancima u našoj zemlji gde je izlagao svoje stručne radove, od kojih su najznačajniji: Ginekološko-akušerske nedelje Srpskog lekarskog društva i  kongresi perinatalne medicine Srbije.

U svoja usavršavanja je 2009. godine dodao i licencu za samostalno izvođenje ginekoloških laparoskopskih procedura.

Član je  predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 2009.

Član je lekarske Komore Srbije sa pripadajućom licencom za rad.

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana