PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Interna medicina

Dražen Felle

Drazen Felle


CURRICULUM VITAE

Profesor Dražen Felle je rođen 1935 godine u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet je završio 1962. godine u Beogradu. Specijalizaciju iz interne medicine završio je u Novom Sadu da bi kasnije ostvario i dve subspecijalizacije: nefrologiju i alergologiju sa kliničkom imunologijom.

Usavršavao se u brojnim, poznatim, medicinskim ustanovama u Evropi (Koln, London, Kembridž, Oxford, Edinburg, Oslo, Kopenhagen, Ženeva) i SAD (Scrips Clinic and Research Institute La Jolla, UCLA, Stanford).

Doktorsku disertaciju je odbranio 1981.godine. Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu prošao je redovan put napredovanja od asistenta do redovnog profesora za kojeg je biran 1992. godine.

Osnovao je odsek za Kliničku imunologiju sa laboratorijumom za imunologiju u okviru Odeljenja za nefrologiju Klinike za interne bolesti u Novom Sadu. Kasnije je ovo odeljenje preraslo u Kliniku za nefrologiju i kliničku imunologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

U oblasti interne medicine naročito se bavio obolenjima bubrega koja u osnovi imaju imunopatološke procese kao i autoimunim bolestima koje poznajemo kao sistemske bolesti vezivnog tkiva.

Dao je veliki doprinos osnivanju i organizaciji službe transplantacije bubrega na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Vodio je prvih 60 transplantacija bubrega (prve dve uspešne kadaverske transplantacije izvršene su septembra 1986 god.) sa nefrološkog i kliničko-imunološkog stanovišta izvršenih u Novom Sadu.

U Poliklinici Ginako, kao specijalista interne medicine, subspecijalisa nefrologije i alergologije sa kliničkom imunologijom, je zaposlen od 2006. godine čime je učinio čast kolegama, lekarima ove ustanove, a pacijentima omogućio, svojim znanjem i iskustvom, kvalitetne usluge iz ove oblasti medicine.


NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana