Ponedeljak - Petak 08:30-14:00 i 17:00-19:00022 472 383TC Atrijum, Glavna 176, 22400, Ruma


Medicinske sestre

Milunović Nada

Medicinska sestra


CURRICULUM VITAE

Nada Milunović je rođena 1962. u Rumi. Srednju medicinsku školu „Draginja Nikšić“ je završila 1980.godine u Sremskoj Mitrovici, na smeru akušerska sestra. Pripravnički staž je obavila 1984. godine u Domu zdravlja u Rumi, a nakon položenog državnog ispita počinje da radi u ovoj ustanovi na mestu akušerske sestre sve do 2003. godine. kada prelazi u stalni radni odnos u Polikliniku„Ginako“. Od tada pa sve do danas je verni i stalni deo stručnog tima Poliklinike.

Osim uobičajenog posla medicinske i akušerske sestre u Poliklinici, sestra Nada ima još jedan važan zadatak koji se ogleda u tome da svoje znanje, stručnost i bogato iskustvo prenese na svoje mlađe koleginice kako bi i one bile uspešne u svom radu i odnosu prema pacijentima.

Član je Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine – Podružnica Ruma i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije – ogranak Vojvodina. Redovno i aktivno učestvuje na predavanjima i seminarima iz različitih medicinskih oblasti vezanih za svoje stručno usavršavanje. Pohađala je mnogobrojne programe kontinuirane medicinske edukacije od kojih su najznačajniji:

„Hirurško ušivanje rana – materijal za ušivanje“

„Mentalna higijena razvojnog doba i unapređenje i zaštita mentalnog zdravlja“

„Složen proces komunikacije sa ciljem prenošenja informacija“

„Promocija zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“

„Profesionalna izloženost zaposlenih u zdravstvu virusa hepatitisa B i mogućnost prevencije“

„Seminar o šećernoj bolesti“

„Princip palijatilnog zbrinjavanja“

NEW-logo-Ginako-5

Već 19 godina je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Copyright by Poliklinika Ginako 2019. All rights reserved. Made by CNT