PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Medicinske sestre

Milunović Nada

Medicinska sestra


CURRICULUM VITAE

Nada Milunović je rođena 1962. u Rumi. Srednju medicinsku školu “Draginja Nikšić” je završila 1980.godine u Sremskoj Mitrovici, na smeru akušerska sestra. Pripravnički staž je obavila 1984. godine u Domu zdravlja u Rumi, a nakon položenog državnog ispita počinje da radi u ovoj ustanovi na mestu akušerske sestre sve do 2003. godine. kada prelazi u stalni radni odnos u Polikliniku”Ginako”. Od tada pa sve do danas je verni i stalni deo stručnog tima Poliklinike.

Osim uobičajenog posla medicinske i akušerske sestre u Poliklinici, sestra Nada ima još jedan važan zadatak koji se ogleda u tome da svoje znanje, stručnost i bogato iskustvo prenese na svoje mlađe koleginice kako bi i one bile uspešne u svom radu i odnosu prema pacijentima.

Član je Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine – Podružnica Ruma i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije – ogranak Vojvodina. Redovno i aktivno učestvuje na predavanjima i seminarima iz različitih medicinskih oblasti vezanih za svoje stručno usavršavanje. Pohađala je mnogobrojne programe kontinuirane medicinske edukacije od kojih su najznačajniji:

“Hirurško ušivanje rana – materijal za ušivanje”

“Mentalna higijena razvojnog doba i unapređenje i zaštita mentalnog zdravlja”

“Složen proces komunikacije sa ciljem prenošenja informacija”

“Promocija zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”

“Profesionalna izloženost zaposlenih u zdravstvu virusa hepatitisa B i mogućnost prevencije”

“Seminar o šećernoj bolesti”

“Princip palijatilnog zbrinjavanja”

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana