PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Ginekološko-akušerska ordinacija

Slavko Arbanas

Slavko Arbanas


CURRICULUM VITAE

IME I PREZIME: Slavko Arbanas

DATUM ROĐENjA: 18.03.1964.

MESTO ROĐENjA Sremska Mitrovica

OBRAZOVANjE

1981.- Srednja medicinska škola “Draginja Nikšić” Sremska Mitrovica
1990.- Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad
1997.- Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad.
2009.- Licenca Lekarske komore Srbije broj 201522

RADNI STAŽ

Do 1993.- Ambulante i Školski dispanzer Dom Zdravlja Sremska Mitrovica
Od 2003.- Dispanzer za žene, Odelenje za ginekologiju i akušerstvo, Zdravstveni Centar Sremska Mitrovica, dugogodišnji šef akušerskog, a potom ginekološkog odeljenja ZC Sremska Mitrovca
Od 2011.- Poliklinika GINAKO, dopunski rad
USAVRŠAVANjE

Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopije, Beograd
Ian Donald” – Interuniverzitetska škola ultrazvuka u medicini, Beograd (Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
Početni kurs iz laparoskopske hirurgije
Napredni kurs iz laparoskopske hirurgije
Kurs iz histeroskopske dijagnostike
Evropski Hirurški Institut Hamburg (European Surgical Institute Hamburg)-studijski boravak
Više publikovanih i izlaganih radova na domaćim i međunarodnim Kongresima u zemlji i inostranstvu – oblast: ginekologije i akušerstva
Sertifikat Fetalne Medicinske Fondacije (FMF), Velika Britanija – Inkompetencija grlića materice
Autor kliničkog puta “Normalan porođaj” akušerskog odeljenja Opšte Bolnice Sremska Mitrovica (timski rad)

UŽE OBLASTI MEDICINSKOG RADA-ISTRAŽIVANjA

Minimalno invazivna ginekološko-onkološka hirurgija
Nadzor normalne i patološke trudnoće sa posebnim akcentom na porođaje normalnih i patoloških trudnoća (Klinički put “Normalan porođaj”)

OSTALE AKTIVNOSTI

Član Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine
Predsednik Podružnice DLV, Sremska Mitrovica
Bivši član predsedništva Udruženja laparoskopskih hirurga (UGES)

Delegat Skupštine regionalne lekarske Komore Vojvodine i Srbije

NEW-logo-Ginako-5

Već 23 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2023. Sva prava zadržana