PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Ginekološko-akušerska ordinacija

Zoran Gavrić

Zoran Gavrić (2)


PROFESIONALNA BIOGRAFIJA

Dr Zoran Gavrić je svoj lekarski poziv započeo 2004. godine kao lekar opšte prakse u  Službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Šid.

Medicinski fakultet je završio 2024. godine u Novom Sadu.

Specijalističke studije iz Anesteziologije sa reanimatologijom je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012.god.

Od 2005. godine radi u Službi anestezije i reanimacije u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, kao klinički lekar, a potom i kao specijalista anestezije i reanimatologije.

Subspecijalizactičke studije iz Pedijatrijske anesteziologije je započeo 2023.god. na UDK „Tiršova“, UKSC u Beogradu.

Tokom svog svakodnevnog rada posebnu pažnju usmerava na profesionalno usavršavanje. Pohađao je i uspešno završio obuke na mnogobrojnim stručnim skupovima:

  • Kursevi iz otežanog disajnog puta
  • Škola regionalne anestezije
  • Kurs plasiranja centralnog venskog katetera pod kontrolom ultrazvuka
  • Kursevi terapije bola

Od januara 2024. godine radi u dopunskom radu u Poliklinici Ginako u Rumi.

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana