PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


SAVETOVALIŠTE ZA RANO OTKRIVANJE RAKA ŽENSKIH POLNIH ORGANA I DOJKE

Savetovaliste za rano otkrivanje raka zenskih polnih organa



  • Papa test – (Papanicolaou test) je postupak kod koga se uzimaju ćelije sa površine grlića i iz njegovog kanala za pripremu mikroskopskog preparata, koji se potom pregleda i ocenjuje. Najšire se primenjuje u ginekološkoj kliničkoj praksi. Papa test II grupa označava negativan (normalan) nalaz, III grupa je suspektan (sumnjiv) , a IV i V pozitivan (postoje uočene maligne ćelije) nalaz. On se i danas smatra “zlatnom” standardnom skrining metodom, još uvek najefikasnijom u ranom otkrivanju premalignih i ranih malignih promena na grliću materice.
  • Kolposkopski pregled grlića– Kolposkopija je metoda posmatranja grlića materice, vagine i vulve pod raznim uveličanjima sistemom optičkih sočiva uz veštački izvor svetlosti. Neke promene na grliću materice se “golim” okom ne uočavaju, već se jasno vide tek pod kolposkopskim aparatom. Zadatak kolposkopije je da utvrdi da li na grliću postoje promene, a ako postoje, kakvog su obima i kvaliteta i da li zahtevaju dodatnu dijagnostiku i lečenje. Treba napomenuti da, ako se utvrdi prisustvo promena na grliću materice, neke od njih ne zahtevaju lečenje (to su tzv. “klinički beznačajne promene”).

Ukoliko su rezultati Papa testa i/ili kolposkopskog pregleda bili pozitivni (znači da ukazuju na prisustvo sumnjive promene), a posebno ako se planira bilo kakvo lečenje takve promene, osnovni je zahtev da se uzme biopsija sa grlića materice!

  • Biopsija grlića– je medicinski dijagnostički postupak koji podrazumeva uzimanje uzorka tkiva grlića radi dodatne dijagnostike (“uzimanje isečka”) odnosno radi histopatološkog ispitivanja. Histopatološkim pregledom se utvrđuje se da li se u uzorku tkiva nalaze normalne ili izmenjene ćelije. U slučaju prisustva izmenjenih ćelija, ova analiza određuje stepen njihove te izmenjenosti. Ove ćelije su značajne zato što je u njima moguć razvoj karcinoma grlića materice. Stepen nenormalnosti ćelija grlića materice određen histopatološkim pregledom je osnovni kriterijum za izbor daljeg terapijskog postupka. Prema tome, osnovna svrha biopsije jeste da isključi maligne promene na grliću materice, a potom da utvrdi stepen težine prisutne promene. Procedura se danas u Poliklinici Ginako obavlja laserskim nastavkom za biopsiju, potpuno  je bezbolna, (sasvim malo je neprijatna),  te se može izvoditi u svakodnevnoj praksi u ginekološkoj ambulanti. Za ovu intervenciju nije potrebna anestezija.

PAPA TEST, KOLPOSKOPSKI PREGLED I BIOPSIJA GRLIĆA SU TRI METODE KOJE NAM OMOGUĆAVAJU DA POSTAVIMO PRAVU DIJAGNOZU PROMENE NA GRLIĆU MATERICE  I ODREDIMO NAJBOLJI NAČIN LEČENJA!!!

  • Palpatorni i ultrazvučni pregled dojki i pazuha – Način da karcinom dojke otkrijemo u početnim stadijumima je skrining koji se sprovodi redovnim preventivnim pregledima. Preporuka je da sve žene ultrazvučni pregled dojki i pazuha rade jednom godišnje, pri čemu ginekolog ili radiolog obavezno dojke i pazuh pregledaju i palpatrono. Redovni ultrazvučni pregledi bi trebalo da počnu već oko 20-25 godine, pa sve do 40. godine života, kada bi trebala da se uradi i  prva mamografija. Dalju dinamiku određuje radiolog u zavisnosti od rezultata ovih pregleda.

PREVENTIVNIM PREGLEDIMA ČUVATE SVOJE ZDRAVLJE, JER SAMO ZDRAVA ŽENA JE SREĆNA ŽENA, A SA NJOM JE ONDA SREĆNA I NJENA PORODICA


NEW-logo-Ginako-5

Već 23 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2023. Sva prava zadržana