PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA

Dr med. Boris Branković je odnedavno novi član stručnog tima Poliklinike Ginako!

10.06.2019.
3-boris-1200x1344.jpg

Dr med. Boris Branković je kao lekar opšte medicine (prakse) najvažniji saveznik svojim pacijentima u donošenju odluka o njihovom zdravlju. Osposobljen je se za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno za područje opšte medicine. Njegov posao uključuje dijagnozu bolesti i lečenje bolesnika koji traže pomoć u ordinaciji.

Pregled svakog pacijenta počinje uzimanjem  osnovnih podataka (anamneza), potom sledi fizikalni pregled, pri čemu vodi računa o telesnim, psihičkim i socijalnim aspektima bolesti. Po potrebi svog pacijenta upućuje na laboratorijske i druge analize i tumači dobijene nalaze. Na osnovu toga postavlja dijagnozu bolesti, pri čemu procenjuje hitnost i težinu bolesnikovog stanja, potrebu upućivanja na specijalistički pregled ili bolničko lečenje. Osim toga, propisuje lekove i druge načine lečenja i prati tok bolesti i uspešnost lečenja. Radi obezbeđivanja celokupne zdravstvene nege i lečenja, po potrebi, sarađuje sa drugim lekarima, posebno specijalistima i supspecijalistima različitih struka (internista, kardiolog, endokrinolog, hirurg…)

Konačan cilj ovakvog rada dr Borisa Brankovića je sprečavanje nastanka  bolesti i unapređenje zdravlja  svojih pacijenata.

Od samog početka radno!!!

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana