PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA

Dr med. Boris Branković-ponovo sa nama!

10.06.2020.
61893100_2051637804963725_1245591737619972096_o.jpg

Dr med. Boris Branković je  član našeg stručnog tima🙂!
Kao lekar opšte medicine (prakse), najvažniji je “saveznik” svojim pacijentima u donošenju odluka o njihovom zdravlju. Osposobljen je za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite-za područje opšte medicine. Njegov posao uključuje dijagnozu bolesti i lečenje bolesnika koji traže pomoć u ordinaciji. Pregled svakog pacijenta počinje uzimanjem osnovnih podataka (anamneza), potom sledi fizikalni pregled, pri čemu vodi računa o telesnim, psihičkim i socijalnim aspektima bolesti. Po potrebi, svog pacijenta upućuje na laboratorijske i druge analize i tumači dobijene nalaze. Na osnovu toga postavlja dijagnozu bolesti, pri čemu procenjuje hitnost i težinu bolesnikovog stanja, potrebu upućivanja na specijalistički pregled ili bolničko lečenje. Osim toga, propisuje lekove i druge načine lečenja i prati tok bolesti i uspešnost lečenja. Radi obezbeđivanja celokupne zdravstvene nege i lečenja, po potrebi, sarađuje sa drugim lekarima, posebno specijalistima i supspecijalistima različitih struka (internista, kardiolog, endokrinolog, hirurg…)
Konačan cilj ovakvog rada dr Borisa Brankovića je sprečavanje nastanka bolesti i unapređenje zdravlja svojih pacijenata. ðŸ™‚🙂

NEW-logo-Ginako-5

Već 24 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2024. Sva prava zadržana