PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Blog

CLASSIC LIST

20210222_203208-1200x1200.jpg
22/Feb/2021

Osoblje Poliklinike Ginako čestita svojim trudnicama koje su u periodu jul-decembar 2020. godine uz pomoć lekara i babica akušerskog odeljenja bolnice u Sremskoj Mitrovici i akušerskog odeljenja GAK Narodni fronta u Beogradu, uz podršku svoje porodice, ali i našu na svet donele zdrave bebe. Od srca  se, na ukazanom poverenju, zahvaljujemo: Vojnović Milici, Mandić Mirjani, Beronja Jeleni, Lepotić Božani, Šibić Tijani, Cvjetićanin Verici, Veljović Nataši, Ašćerić Ruži, Sušić Jovanki, Gudurić Marini, Hajduković Jeleni, Sabovljević Ristić Zvezdani, Radić Žarković Slavici i Bursać Svetlani.

Sve  naše  trudnice su se porodile u vreme COVID-19 epidemije, te im se posebno zahvaljujemo na disciplini, strpljenju i poštovanju saveta u pogledu preventivnih mera za sprečavanje ove infekcije. Posebno nas raduje što su sve trudnice i njihove bebe i nakon porođaja ostale zdrave i negativne na COVID-19 infekciju.

Čuvajmo sebe i čuvajmo druge!


20201026_182635-1200x1200.jpg
26/Oct/2020

Osoblje Poliklinike Ginako čestita svojim trudnicama koje su u periodu januar-jun 2020. godine uz pomoć lekara i babica akušerskog odeljenja bolnice u Sremskoj Mitrovici, uz podršku svoje porodice, ali i našu na svet donele zdrave bebe. Od srca  se, na ukazanom poverenju, zahvaljujemo: Ibišaj Slađani, Vojnović Milici, Mandić Mirjani, beronja Jeleni, Lepotić Božani i Šibić Tatjani.

Sve  naše  trudnice su se porodile u vreme COVID-19 epidemije, te im se posebno zahvaljujemo na disciplini, strpljenju i poštovanju saveta u pogledu preventivnih mera za sprečavanje ove infekcije. Posebno nas raduje što su sve trudnice i njihove bebe i nakon porođaja ostale zdrave i negativne na COVID-19 infekciju.

Čuvamo sebe i čuvamo druge!


120563887_3148742938586534_7451940329618352887_o.jpg
19/Oct/2020

Naš kardiolog, dr Slobodan Gajić, u kardiološkoj ordinaciji, osim ultrazvuka srca i standardnih kardioloških pregleda, očitava i 24-časovni HOLTER EKG-a (elektrokardiogram) i 24-časovni HOLTER MONITORING KRVNOG PRITISKA. Ovo su grafički zapisi električne aktivnosti srca i vrednosti krvnog pritiska tokom 24 sata. Holteri su mali, nosivi uređaji koji beleže srčani ritam i vrednost krvnog pritiska, a postavljaju se u cilju registrovanja bolesti srca, u praćenju rada pejsmejkera i otkrivanja dnevnih i noćnih promena vrednosti krvnog pritiska kao i u cilju praćenja uspeha lečenja povišenog krvnog pritiska.


120663550_3148679495259545_8477438900474514704_o.jpg
19/Oct/2020

Poliklinika Ginako je obezbedila profesionalni i izuzetno stručni lekarski tim ordinacije za ultrazvučnu dijagnostiku. Sada u ovoj ordinaciji rade sledeći specijalisti radiologije, dečije hirurgije i kardiogije:
-dr med. Nataša Jeremić
-dr med. Jelena Simović
-dr med. Biljana Lalić-Ognjenović
-dr med. Lazar Panišić
-mr.sc.med. Slobodan Gajić
Zahvaljujući proširenju stručnog tima u Poliklinici se svakodnevno obavljaju svi standardni i dopler ultrazvučni pregledi svih organa i krvnih sudova, ultrazvučni pregledi kukića i srca


20200928_193427-1200x1200.jpg
28/Sep/2020

Poštovani pacijenti Poliklinike GINAKO

U pružanju zdravstvenih usluga, mi lekari i medicinske sestre, poštujemo načela Hipokratove zakletve, pri čemu na prvom mestu poštujemo Vašu ličnost i privatnost.

Zdravstveno osoblje se trudi da oslušne sve Vaše zahteve i potrebe

Uzimajući to u obzir, mi ćemo rado uvažiti svaku Vašu sugestiju, kako bismo mogli da unapredimo i poboljšamo rad Poliklinike

Hvala Vam na ukazanom poverenju

Stručni tim Poliklinike GINAKO


download-1.jpg
09/Sep/2020

Dr med. Boris Divić je specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je na ginekološko-akušerskom odeljenju Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, a u Poliklinici Ginako radi po osnovu ugovora o dopunskom radu. Dugi niz godina je obavljao dužnost šefa Odseka patologije trudnoće Službe za ginekologiju i akušerstvo O.B. u Sremskoj Mitrovici, gde je vršio nadzor nad visoko-rizičnim trudnoćama. Bogato kliničko iskustvo i  stalna usavršavanja na kojima stiče savremena znanja su stručne odlike dr Divića.

Završni ispit Jugoslovenske škole za patologiju cerviksa, vagine i vulve je položio u Beogradu 2000.godine i time stekao dozvolu  za samostalno obavljanje kolposkopskih pregleda.

Pohađao je više kurseva iz oblasti primene ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu od kojih je posebno značajna međunarodna škola ultrazvuka Ian Donald.

Svoja iskustva iz kliničke prakse je prezentovao na mnogim kongresima:

  • 20. evropski kongres perinatologa, Prag, 2006.
  • Svetski kongres perinatalne medicine, Firenca, 2007.
  • 21.evropski kongres perinatalne medicine, Istambul, 2009.
  • Kongres Udruženja za perinatalnu medicinu jugoistočne Evrope, Solun, 2013. gde je usmenom prezentacijom predstavio rad perinatološke službe Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Aktivno je  učestvovao i na mnogobrojnim stručnim sastancima u našoj zemlji gde je izlagao svoje stručne radove, od kojih su najznačajniji: Ginekološko-akušerske nedelje Srpskog lekarskog društva i  kongresi perinatalne medicine Srbije.

U svoja usavršavanja je 2009. godine dodao i licencu za samostalno izvođenje ginekoloških laparoskopskih procedura.

Član je  predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 2009.

Član je lekarske Komore Srbije sa pripadajućom licencom za rad.

 

 


download.jpg
22/Jul/2020

Naš novi član stručnog tima je magistar medicinskih nauka, doktor Slobodan Gajić, specijalista opšte interne medicine, supspecijalista kardiologije, koji se nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu aktivirao i postao vojno lice. Karijeru je gradio na Klinici za kardiologiju Vojnomedicinske akademije, gde se pored neinvazivnih procedura, kao što specijalistički pregledi, EKG, 24-časovni holteri, ultrazvuk  srca i ergometrije bavio i invazivnim procedurama. Dr Slobodan Gajić u Poliklinici Ginako pruža usluge iz oblasti opšte interne medicine i kardiologije.😊


108834045_3040862389364488_4211813018999403340_o.jpg
20/Jul/2020

Iz objave ZU Medlab:
“Posvećenost Medlaba edukaciji pacijenata i saradnika, koja je započela projektom “Širi znanje” dokazuje se i činjenicom da je naš doktor Ubavić prihvatio novi izazov i postao vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu za oblasti patološka fiziologija i biološki materijali.
Radujemo se tome, jer nije slučajno nastala vrlo važna izreka našeg Jovana Jovanovića Zmaja: “Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati” .
PAZIMO JEDNI DRUGE!

90959771_2634382663355900_4651641265958420480_o.jpg
20/Jul/2020

Osoblje Poliklinike Ginako čestita svojim trudnicama koje su u periodu januar-jun 2020. godine uz pomoć lekara i babica akušerskih odeljenja bolnice u Sremskoj Mitrovici,  GAK KCV u Novom Sadu i GAK KCS u Beogradu, uz podršku svoje porodice, ali i našu na svet donele zdrave devojčice i dečake. Od srca  se, na ukazanom poverenju, zahvaljujemo: Švonja Jeleni, Zec Jeleni, Krajčinović Sanji, Milinović Mileni, Andrić Dušanki, Ravić Stanivuković Svetlani (za ovu trudnicu je specijalna  zahvalnost upućena od strane dr Jadranke Ravić), Beić Ljubici, Šolaja Marijani, Branković Jovani, Milić Slobodanki, Stojšić Milici, Stanojević Milici, Jurišić Mariji, Kljajić Slobodanki, Vujnović Danici, Vitorović Sanji i Janković Dajani.😊

Veći  deo ovih trudnica se porodio u vreme COVID-19 epidemije, te im se posebno zahvaljujemo na disciplini, strpljenju i poštovanju saveta u pogledu preventive za sprečavanje ove infekcije. Posebno nas raduje što su sve trudnice i njihove bebe i nakon porođaja ostale zdrave i negativne na COVID-19 infekciju.


NEW-logo-Ginako-5

Već 21 godina je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Poslednji tekstovi

Copyright by Poliklinika Ginako 2019. All rights reserved. Made by CNT