PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Blog

CLASSIC LIST

1..jpg
13/Apr/2021

Deo stručnog tima Poliklinike Ginako je tu dr Jelica Malenković-endokrinolog, dr Boris Branković-opšta praksa, dr Slavko Arbanas i dr Jadranka Ravić, ginekolozi-akušeri  i naša sestra Nina.

Čuvamo i dalje i sebe i druge


20210222_203208-1200x1200.jpg
22/Feb/2021

Osoblje Poliklinike Ginako čestita svojim trudnicama koje su u periodu jul-decembar 2020. godine uz pomoć lekara i babica akušerskog odeljenja bolnice u Sremskoj Mitrovici i akušerskog odeljenja GAK Narodni fronta u Beogradu, uz podršku svoje porodice, ali i našu na svet donele zdrave bebe. Od srca  se, na ukazanom poverenju, zahvaljujemo: Vojnović Milici, Mandić Mirjani, Beronja Jeleni, Lepotić Božani, Šibić Tijani, Cvjetićanin Verici, Veljović Nataši, Ašćerić Ruži, Sušić Jovanki, Gudurić Marini, Hajduković Jeleni, Sabovljević Ristić Zvezdani, Radić Žarković Slavici i Bursać Svetlani.

Sve  naše  trudnice su se porodile u vreme COVID-19 epidemije, te im se posebno zahvaljujemo na disciplini, strpljenju i poštovanju saveta u pogledu preventivnih mera za sprečavanje ove infekcije. Posebno nas raduje što su sve trudnice i njihove bebe i nakon porođaja ostale zdrave i negativne na COVID-19 infekciju.

Čuvajmo sebe i čuvajmo druge!


20201026_182635-1200x1200.jpg
26/Oct/2020

Osoblje Poliklinike Ginako čestita svojim trudnicama koje su u periodu januar-jun 2020. godine uz pomoć lekara i babica akušerskog odeljenja bolnice u Sremskoj Mitrovici, uz podršku svoje porodice, ali i našu na svet donele zdrave bebe. Od srca  se, na ukazanom poverenju, zahvaljujemo: Ibišaj Slađani, Vojnović Milici, Mandić Mirjani, beronja Jeleni, Lepotić Božani i Šibić Tatjani.

Sve  naše  trudnice su se porodile u vreme COVID-19 epidemije, te im se posebno zahvaljujemo na disciplini, strpljenju i poštovanju saveta u pogledu preventivnih mera za sprečavanje ove infekcije. Posebno nas raduje što su sve trudnice i njihove bebe i nakon porođaja ostale zdrave i negativne na COVID-19 infekciju.

Čuvamo sebe i čuvamo druge!


120563887_3148742938586534_7451940329618352887_o.jpg
19/Oct/2020

Naš kardiolog, dr Slobodan Gajić, u kardiološkoj ordinaciji, osim ultrazvuka srca i standardnih kardioloških pregleda, očitava i 24-časovni HOLTER EKG-a (elektrokardiogram) i 24-časovni HOLTER MONITORING KRVNOG PRITISKA. Ovo su grafički zapisi električne aktivnosti srca i vrednosti krvnog pritiska tokom 24 sata. Holteri su mali, nosivi uređaji koji beleže srčani ritam i vrednost krvnog pritiska, a postavljaju se u cilju registrovanja bolesti srca, u praćenju rada pejsmejkera i otkrivanja dnevnih i noćnih promena vrednosti krvnog pritiska kao i u cilju praćenja uspeha lečenja povišenog krvnog pritiska.


120663550_3148679495259545_8477438900474514704_o.jpg
19/Oct/2020

Poliklinika Ginako je obezbedila profesionalni i izuzetno stručni lekarski tim ordinacije za ultrazvučnu dijagnostiku. Sada u ovoj ordinaciji rade sledeći specijalisti radiologije, dečije hirurgije i kardiogije:
-dr med. Nataša Jeremić
-dr med. Jelena Simović
-dr med. Biljana Lalić-Ognjenović
-dr med. Lazar Panišić
-mr.sc.med. Slobodan Gajić
Zahvaljujući proširenju stručnog tima u Poliklinici se svakodnevno obavljaju svi standardni i dopler ultrazvučni pregledi svih organa i krvnih sudova, ultrazvučni pregledi kukića i srca


20200928_193427-1200x1200.jpg
28/Sep/2020

Poštovani pacijenti Poliklinike GINAKO

U pružanju zdravstvenih usluga, mi lekari i medicinske sestre, poštujemo načela Hipokratove zakletve, pri čemu na prvom mestu poštujemo Vašu ličnost i privatnost.

Zdravstveno osoblje se trudi da oslušne sve Vaše zahteve i potrebe

Uzimajući to u obzir, mi ćemo rado uvažiti svaku Vašu sugestiju, kako bismo mogli da unapredimo i poboljšamo rad Poliklinike

Hvala Vam na ukazanom poverenju

Stručni tim Poliklinike GINAKO


download-1.jpg
09/Sep/2020

Dr med. Boris Divić je specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je na ginekološko-akušerskom odeljenju Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, a u Poliklinici Ginako radi po osnovu ugovora o dopunskom radu. Dugi niz godina je obavljao dužnost šefa Odseka patologije trudnoće Službe za ginekologiju i akušerstvo O.B. u Sremskoj Mitrovici, gde je vršio nadzor nad visoko-rizičnim trudnoćama. Bogato kliničko iskustvo i  stalna usavršavanja na kojima stiče savremena znanja su stručne odlike dr Divića.

Završni ispit Jugoslovenske škole za patologiju cerviksa, vagine i vulve je položio u Beogradu 2000.godine i time stekao dozvolu  za samostalno obavljanje kolposkopskih pregleda.

Pohađao je više kurseva iz oblasti primene ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu od kojih je posebno značajna međunarodna škola ultrazvuka Ian Donald.

Svoja iskustva iz kliničke prakse je prezentovao na mnogim kongresima:

  • 20. evropski kongres perinatologa, Prag, 2006.
  • Svetski kongres perinatalne medicine, Firenca, 2007.
  • 21.evropski kongres perinatalne medicine, Istambul, 2009.
  • Kongres Udruženja za perinatalnu medicinu jugoistočne Evrope, Solun, 2013. gde je usmenom prezentacijom predstavio rad perinatološke službe Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Aktivno je  učestvovao i na mnogobrojnim stručnim sastancima u našoj zemlji gde je izlagao svoje stručne radove, od kojih su najznačajniji: Ginekološko-akušerske nedelje Srpskog lekarskog društva i  kongresi perinatalne medicine Srbije.

U svoja usavršavanja je 2009. godine dodao i licencu za samostalno izvođenje ginekoloških laparoskopskih procedura.

Član je  predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 2009.

Član je lekarske Komore Srbije sa pripadajućom licencom za rad.

 

 


download.jpg
22/Jul/2020

Naš novi član stručnog tima je magistar medicinskih nauka, doktor Slobodan Gajić, specijalista opšte interne medicine, supspecijalista kardiologije, koji se nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu aktivirao i postao vojno lice. Karijeru je gradio na Klinici za kardiologiju Vojnomedicinske akademije, gde se pored neinvazivnih procedura, kao što specijalistički pregledi, EKG, 24-časovni holteri, ultrazvuk  srca i ergometrije bavio i invazivnim procedurama. Dr Slobodan Gajić u Poliklinici Ginako pruža usluge iz oblasti opšte interne medicine i kardiologije.😊


108834045_3040862389364488_4211813018999403340_o.jpg
20/Jul/2020

Iz objave ZU Medlab:
“Posvećenost Medlaba edukaciji pacijenata i saradnika, koja je započela projektom “Širi znanje” dokazuje se i činjenicom da je naš doktor Ubavić prihvatio novi izazov i postao vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu za oblasti patološka fiziologija i biološki materijali.
Radujemo se tome, jer nije slučajno nastala vrlo važna izreka našeg Jovana Jovanovića Zmaja: “Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati” .
PAZIMO JEDNI DRUGE!

NEW-logo-Ginako-5

Već 23 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2023. Sva prava zadržana