PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA

“BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI” PREVENCIJA KARCINOMA DOJKE

08.03.2019.
shutterstock_37245157-1200x800.jpg

PREVENTIVNIM PREGLEDIMA ČUVATE SVOJE ZDRAVLJE, JER SAMO ZDRAVA ŽENA JE SREĆNA ŽENA, A SA NJOM JE ONDA SREĆNA I NJENA PORODICA

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena u našoj zemlji i predstavlja vodeći uzrok smrti žena od maligniteta. Dnevno se na teritoriji Srbije beleži 13 novootkrivenih slučajeva, a 4 žene umro od ove opake bolesti. Od toga je čak 20{8fe4410a4282107f1d980bca4d73c760dc0e4fa0a9a93e8da1b9127205eba39d} obolelih i 10{8fe4410a4282107f1d980bca4d73c760dc0e4fa0a9a93e8da1b9127205eba39d} umrlih žena mlađe od 50 godina starosti. Jedna od 8 žena može očekivati da će tokom svog života oboleti od ove bolesti.

Oduvek je, kroz istoriju medicine, od starog Egipta, zatim Hipokrata u Staroj Grčkoj pa sve do savremenog doba rak dojke bio neizlečiva bolest. Sadašnje generacije lekara konačno imaju mogućnost da obezbede obolelim ženama izlečenje i to lečenjem bolesti koja se otkrije u najranijim fazama, kada se još uvek karcinom ne može napipati, tj. kada je manji od 14mm, jer je tada potpuno izlečenje moguće u 97{8fe4410a4282107f1d980bca4d73c760dc0e4fa0a9a93e8da1b9127205eba39d} slučajeva. Način da karcinom dojke otkrijemo u ovim početnim stadijumima je skrining, tj. redovni mamografski pregledi svake 2 godine. Kod nekih žena se zbog specifične građe dojki mamografija mora upotpuniti ultrazvučnim pregledom.

Otkrivanjem karcinoma dojke u ranoj fazi smanjuje se smrtnost, broj obolelih kod kojih  se bolest proširila na druge delove tela, broj operacija kojima se uklanja cela dojka, a omogućavaju se operacije kojima se otklanja samo mali deo dojke, smanjuje se broj pacijenata kojima je potreban agresivniji oblik hemoterapije, a značajno se povećava dužinu preživljavanja kao i dužinu preživljavanja bez povratka (recidiva) bolesti.  Zbog toga je  oporavak brži, smanjuje se invalidnost, a kvalitet života je bolji nego kod žena kod kojih se bolest otkrije u kasnijim fazama.

Smatra se da su faktori rizika za nastanak karcinom dojke:

 • godine života (starije od 45 godina),
 • bolest u porodici (majka, sestra, tetka, baka),
 • prvu menstruaciju pre 12. godine i poslednja posle 50. godine;
 • nerađanje ili prvi porođaj posle 30. godine života;
 • hormonska terapija duži niz godina bez kontrole ginekologa,
 • alkohol i duvan;
 • gojaznost i fizička neaktivnost.

Međutim, najveći broj obolelih žena nema ni jedan od pomenutih faktora rizika, te je neophodno da se sve žene redovno javljaju na kontrolne preglede.

Način da karcinom dojke otkrijemo u početnim stadijumima je skrining koji se sprovodi redovnim mamografski i ultrazvučnom pregledima. Preporuka je da sve žene ultrazvučni pregled rade jednom godišnje, a mamografiju na dve godine. Redovni ultrazvučni pregledi bi trebalo da počnu već oko 20-25 godine, pa sve do 40. godine života, kada bi trebala da se uradi i  prva mamografija, a najkasnije u 45.godini života. Dalju dinamiku određuje radiolog u zavisnosti od rezultata ovih pregleda. Kod mamografskog snimanja se  koristi potpuno neškodljiva doza zračenja koju dobijamo i od sunca, zemljišta i naše okoline za samo 6 nedelja života, a  prilikom ultrazvučnog pregleda zračenje uopšte ne postoji, te su oba pregleda potpuno bezbedna.

PREVENTIVNIM PREGLEDIMA ČUVATE SVOJE ZDRAVLJE, JER SAMO ZDRAVA ŽENA JE SREĆNA ŽENA, A SA NJOM JE ONDA SREĆNA I NJENA PORODICA

PREVENTIVNIM PREGLEDIMA ČUVATE SVOJE ZDRAVLJE, JER SAMO ZDRAVA ŽENA JE SREĆNA ŽENA, A SA NJOM JE ONDA SREĆNA I NJENA PORODICA

Ultrazvučne preglede dojki,  a i sve ostale standardne i dopler ultrazvučne preglede kod nas obavljaju tri radiologa:

dr med. Biljana Lalić Ognjenović

dr med. Jelena Simović  

dr med. Nataša Pujić Stanisavljev

Doktorke Jelena Simović i Nataša Pujić Stanisavljev od oktobra ove godine rade u dopunskom radu  u  Poliklinici Ginako u ordinaciji  ultrazvučne dijagnostike, a doktorka Biljana Lalić Ognjenović je naš “stari” specijalista radiologije koji je sa nama već više od godinu dana.

Kao specijalista radiologije dr med. Biljana Lalić Ognjenović radi u oblastima klasične radiografije i ultrasonografije. Stručno se usavršavala u toku ali i nakon specijalizacije:

 • “Detection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach” kurs profesora Laszla Tabara,  septembar 2018. Beograd
 • “CT school” – Dijagnostička kompjuterizovana tomografija celog tela-napredne radiološke tehnike u urgentnim stanjima, Novi Sad
 • “MR school”-Škola magnetno rezonatnog imidžinga, Novi Sad
 • Prvi srpski Senološki kongres
 • Simozijumi Društva digestivnih radiologa Srbije
 • Edukacija Color Duplex ultrasonografija na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije

Doktorke Jelena Simović i Nataša Pujić Stanisavljev, specijalisti radiologije Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, rade na svim radiološkim modalitetima koje ova bolnica ima, a posebno se bave ultrazvučnim i mamografskim pregledima dojki u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke. Njihov učitelj u tome je profesor Laszlo Tabar, najveće ime u oblasti dijagnostike bolesti dojke  u svetu.

Svi specijalisti radiologije u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici su uključeni u Nacionalni program za prevenciju raka dojke, kao prvi i drugi čitači skrinig mamografije u okviru svoje ustanove, a u toku je procedura da dr Simović i Pujić dobiju sertifikat za trećeg čitača (“supervizor”) skrining mamografije.

Obe doktorke su prvo prošle obuku profesora Tabara u interpretaciji mamografskih i ultrazvučnih nalaza, zatim obuku u skrining mamografskim pregledima, da bi na kraju i boravile  na Klinici profesora Tabara, u Falunu, u Švedskoj. Tamo su uz profesora uspešno savladale metode biopsije promena na dojci (ultrazvukom vođena biopsija, mamografski vođena vacuum asistirana biopsija), zatim metode obeležavanja promena u dojci neposredno pre operativnog zahvata, metodu galaktografije (radiografskog kontrastnog snimanja mlečnih kanalića), pregled dojki na automatizovanom ultrazvučnom aparatu (ABUS) i magnetnoj rezonanci. Po povratku iz Švedske, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica uvele su u svoj svakodnevni rad metodu ultrazvukom vođene biopsije promena u dojci, te pacijentkinje iz celog Srema zbog ovih pregleda ne moraju više da odlaze u Novi Sad ili Beograd.  Svoje usavršavanje u ovoj oblasti nastavljaju i dalje kontinuiranom saradnjom sa profesorom Tabarom. U planu je uvođenje i ostalih metoda pregleda, naučenih u Švedskoj, u svakodnevni rad u sremskomitrovačkoj bolnici, a u toku je i edukacija stanovništva o značaju preventivnih pregleda dojke u mestima sremskomitrovačke opštine u vidu predavanja koje drže i dr Simović i dr Pujić i nastupa u medijima,  a uz podršku Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu i Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

NEW-logo-Ginako-5

Već 22 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2021. Sva prava zadržana